OM SPRÅKGRANSKNING

Jag språkgranskar text på olika nivåer: från korrekturläsning – med kontroll av till exempel stavning, böjning och skiljetecken – till djupare granskning eller omarbetning.

Vad jag granskar beror bland annat på hur färdig texten är och vad som är målet med granskningen. En bra utgångspunkt för en diskussion om vad jag ska göra med en text är de fyra granskningsnivåerna:

Nivå 1. Avancerad korrekturläsning med granskning av stavning, böjning, skiljetecken, förkortningar, stor eller liten bokstav, ihop- och särskrivning av ord, meningsbyggnad samt avstavning.
Nivå 2. Även granskning med hänsyn till vad som är syftet med texten och vem som ska läsa den. Det innebär granskning av ordval, stil och ton samt textens flyt och tydlighet. Det kan också innebära granskning av innehåll och fakta.
Nivå 3. Även granskning och ändring av disposition, rubriker och layout.
Nivå 4. En omfattande bearbetning för att anpassa texten för ett nytt syfte eller en ny målgrupp.

© 2011–2024 Text etc. Gunnel Hammar